Category Archives: Nghiên cứu khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: “KHAI PHÁ TRI THỨC TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO”

Ngày 24/06, tại tầng 7 tòa Đinh Trọng Dật – Trường Đại học Công Nghệ...

Hội thảo Đào tạo Kỹ sư thực hành ngành Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Với mong muốn đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực...