Lưu trữ Danh mục: Nghiên cứu khoa học

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY BÃ BIA(NẤM MEN THẢI)SỬ DỤNG NHIỆT DƯ CỦA NHÀ MÁY BIA

Hiện tại, ở Việt Nam, nấm men thải từ các nhà máy bia rất lớn....

Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho lĩnh vực rượu bia nước giải khát việt Nam

Với hiện trạng sử dụng năng lượng kém hiệu quả trong các ngành công nghiệp...

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thủy phân protein bã men bia

Spent brewer’s yeast is source of solid waste in large quantity and difficult to treatment ...

[:vi]Development of a multivariable test facility for the evaluation of iterative learning controllers[:]

This paper describes the development of a multivariable input, multivariable output (MIMO) experimental test facility,...

[:vi]Tiềm năng sản xuất bia không cồn tại Việt Nam[:]

Qua tìm hiểu tình hình tiêu thụ bia không cồn trên thế giới và Việt...

[:vi]Nghiên cứu, thiết kế và tự động hóa thiết bị tách bia trong bã nấm men bia.[:]

Hiện nay tổng sản lượng bia trong cả nước tính đến năm 2015 là 5.1...

[:vi]Norm-Optimal Iterative Learning Control With Intermediate Point Weighting: Theory, Algorithms, and Experimental Evaluation[:]

This brief considers the iterative learning control (ILC) problem when tracking is only required at...

[:vi]Intermediate Point Norm Optimal Iterative Learning Control[:]

A Norm-Optimal Iterative Learning Control (NOILC) solution is developed for the problem when tracking is...

[:vi]Experimentally verified point-to-point iterative learning control for highly coupled systems[:]

Iterative learning control (ILC) is a well established approach for precision tracking control of systems...