MASCOT EAUT

Linh vật của Trường Đại học Công nghệ Đông Á là hình ảnh được nhân cách hóa từ biểu tượng của con Trâu – Một con vật hết sức quen thuộc với đời sống, sinh hoạt của người Việt Nam ta từ trong đời sống đến văn học, nghệ thuật. Bên cạnh đó, con Trâu được thiết kế gắn liền với yếu tố công nghệ – là mục tiêu hướng tới và phát triển của cả xã hội hiện nay.

linh vat truong dai hoc cong nghe dong a 00 02
linh vat truong dai hoc cong nghe dong a contrau congnghe 03

BIỂU TƯỢNG

  • Con trâu
  • Công nghệ
z5050766850289 47a047f26bc0f39e379b83e9704063b6
linh vat truong dai hoc cong nghe dong a 05
linh vat truong dai hoc cong nghe dong a 06
linh vat truong dai hoc cong nghe dong a 07
linh vat truong dai hoc cong nghe dong a 08
linh vat truong dai hoc cong nghe dong a 09