Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo Đại học – Thạc sĩ

4 thoughts on “Quy chế đào tạo

    • Huê Lại Thị says:

      Tất cả các bạn sinh viên sẽ được học ở cả ba cơ sở em nhé! Em sẽ có khoảng 1 tháng học quân sự học ở cơ sở 1 tại Bắc Ninh khoảng thời gian còn lại các bạn sẽ học tại hai cơ sở tại Hà Nội e nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *