HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

THƯ VIỆN

—————————

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-                    

           Hà Nội, ngày … tháng … năm 2023

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

  1. Đường link truy cập vào thư viện số: lib.cndonga.edu.vn
  2. Thư viện đã gửi tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào địa chỉ mail cá nhân của mỗi bạn sinh viên, các bạn có thể truy cập và sử dụng bình thường;
  3. Tên tài khoản truy cập chính là mã số sinh viên của mỗi bạn. Với trường hợp bạn nào không nhận được mail thông báo của Thư viện, các bạn có thể chủ động làm theo các bước sau:
  • Bước 1: Truy cập vào thư viện số theo đường link: lib.cndonga.edu.vn
  • Bước 2: Đăng nhập với Tên tài khoản là mã số sinh viên
  • Bước 3: Ấn vào “Quên mật khẩu” -> hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu mới về mail cho các bạn.
  1. Để thay đổi mật khẩu và quản lý tài khoản các bạn xem hướng dẫn: lib.cndonga.edu.vn –> Hỗ trợ -> Hướng dẫn quản lý thông tin tài khoản bạn đọc.
  2. Nếu gặp sự cố trong quá trình truy cập, các bạn liên hệ trực tiếp với Thư viên để được hướng dẫn chi tiết. Địa chỉ phòng Thư viện: Tầng 1 – tòa nhà Việt Nam.

Thư viện                                                    

                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *