Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ - EAUT

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

 • Hiệu trưởng
  GS.TS. Đinh Văn Thuận
 • Phó Hiệu trưởng
  GS.VS.NGƯT Đinh Văn Nhã
 • Phó Hiệu trưởng
  TS. Đinh Văn Thành
 • Hiệu trưởng
  GS.TS. Đinh Văn Thuận
 • Phó Hiệu trưởng
  GS.VS.NGƯT Đinh Văn Nhã
 • Phó Hiệu trưởng
  TS. Đinh Văn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *