Thông báo danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 của Đại học Công nghệ Đông Á

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tưởng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019 và Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 19/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Thực hiện Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/02/2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 của Trường ĐH công nghệ Đông Á. Danh sách đề cử gồm có 09 thành viên có tên sau đây:

TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Chức danh
GS/PGS
Ngành chuyên
môn
Năm công nhận/bổ nhiệm GS, PGS
  DANH SÁCH GS, PGS THUỘC ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
1 Đinh Văn Nhã Nam 1948 GS Điều khiển tự động 2014
2 Thái Thế Hùng Nam 1962 PGS Cơ học 2006
3 Đỗ Văn Viện Nam 1953 PGS Kinh tế quản lý 2005
4 Trần Gia Mỹ Nam 1955 PGS Kỹ thuật nhiệt 2005
5 Nguyễn Quang Hùng Nam 1955 PGS Tự động hoá 2014
6 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 1960 PGS Kinh tế học 2015
DANH SÁCH GS, PGS MỜI NGOÀI TRƯỜNG
1 Nguyễn Văn Đính Nam 1951 GS Kinh tế -Du lịch 2003
2 Phạm Hồng Long Nam 1976 PGS Du lịch 2019
3 Phạm Văn Sơn Nam 1955 PGS Lý luận & Phương
pháp dạy học
2012

 

Đại học Công nghệ Đông Á thông báo đến các đơn vị, cá nhân danh sách đề cử thành viên Hội đồng GSCS. Mọi ý kiến trao đổi, vui lòng liên hệ TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Phó Phòng NCKH; kiêm ban giúp việc Hội đồng Khoa học & Đào tạo), Phòng NCKH – Tầng 4 – Tòa Đinh Trọng Dật – ĐH Công nghệ Đông Á; SĐT: 0242.2345.999

Trân trọng thông báo.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *