Thông tin xe buýt

Thông tin xe buýt

Thông tin đăng ký xe buýt

Ở Hà Nội và Bắc Ninh đều có các điểm dừng xe buýt tại những nơi gần trường, cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Trong quá trình đang theo học, các bạn sinh viên có thể liên hệ với chị Diệp Phòng Đào tạo của nhà trường để làm các thủ tục: photo chứng minh thư (CMND), Bản đăng ký làm vé tháng xe buýt có dán 02 ảnh 3×4, đóng dấu xác nhận của nhà trường;

 –

Thông tin đăng ký xe buýt

Ở Hà Nội và Bắc Ninh đều có các điểm dừng xe buýt tại những nơi gần trường, cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Trong quá trình đang theo học, các bạn sinh viên có thể liên hệ với chị Diệp Phòng Đào tạo của nhà trường để làm các thủ tục: photo chứng minh thư (CMND), Bản đăng ký làm vé tháng xe buýt có dán 02 ảnh 3×4, đóng dấu xác nhận của nhà trường;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.