Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 – 2016 - EAUT

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 – 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Biểu mẫu 22

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của

 của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 – 2016

 

Đơn vị

 

Trong đó

Tổng số chia ra

 

tính

Tổng số

Làm mới

Kiên

Bán kiên

Nhà

 

 

 

trong năm

cố

cố (cấp 4)

tạm

A

1

2

3

4

5

6

I – Đất đai nhà trường quản lý sử dụng

 

 

 

 

 

 

Diện tích đất đai (Tổng số)

ha

7.8

x

x

x

x

II- Diện tích sàn xây dựng (Tổnng số)

m2

3000

 

3000

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1- Hội trường/giảng đường/phòng học: Diện tích

m2

2730

 

2730

 

 

Số phòng học

Phòng

22

 

22

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

                1.1 – Phòng máy tính

m2

60

 

 

 

 

                        Số phòng

Phòng

1

 

1

 

 

               1.2 – Phòng học ngoại ngữ

m2

60

 

 

 

 

                        Số phòng

Phòng

1

 

1

 

 

              1.3 – Phòng nhạc, hoạ

m2

 

 

 

 

 

                        Số phòng

Phòng

 

 

 

 

 

2. Thư viện/Trung tâm học liệu:  Diện tích

m2

100

 

 

 

 

                        Số phòng

Phòng

1

 

1

 

 

3-Phòng thí nghiệm: Diện tích

m2

100

 

 

 

 

                        Số phòng

Phòng

1

 

1

 

 

4- Xưởng thực tập, thực hành: Diện tích

m2

100

 

 

 

 

                        Số phòng

Phòng

1

 

1

 

 

5- Nhà tập đa năng: Diện tích

m2

 

 

 

 

 

                        Số phòng

Phòng

 

 

 

 

 

6- Nhà ở học sinh (ký túc xá): Diện tích

m2

1000

 

 

 

 

                        Số phòng

Phòng

35

 

35

 

 

7-Diện tích khác

 

 

 

 

 

 

 – Bể bơi : Diện tích

m2

 

 

 

 

 

 -Sân vận động: Diện tích

m2

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2015

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lê Xuân Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *