Ba Công Khai - EAUT

Ba Công Khai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

______________________

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Bắc Ninh, ngày  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ tháng  ​​ ​​ ​​ ​​​​ năm

 

Kính gửi:​​ Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Quy chế Ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009, Trường Đại học công nghệ Đông Á kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo​​ báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Cam kết chất lượng giáo dục:​​ Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy tại địa chỉ website:​​ https://eaut.edu.vn​​ 

- ​​ Công khai chất lượng giáo dục thực tế​​ (biểu mẫu 21)

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (biểu mẫu 22)

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn​​ (biểu mẫu 23)

3. Công khai tài chính

Công khai tài chính:​​ (biểu mẫu 24)

Các nội dung cụ thể xem tại biểu mẫu và phụ lục đính kèm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu ĐT, VP.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Đinh Văn Thành

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM 2017-2018​​ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG​​ 

1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở​​ 

- Tên:​​ Trường Đại học Công nghệ Đông Á

- Địa chỉ:​​ 

  • Trụ sở chính: Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

  • Cơ sở đào tạo thực hành: Tòa nhà Polyco Group, Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm,​​ TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.62627796 – 024.62627798 - 0241.3827996  ​​​​ 

- Website:​​ https://eaut.edu.vn

a. Tóm tắt quá trình phát triển

Trường Đại học Công nghệ Đông Á được thành lập ngày 09/12/2008, với tổng diện tích gần 12ha, là một trường đại học tư thục, đào tạo đa ngành, đa cấp và đa hệ. Trụ sở chính của Trường tại Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2015, Trường tiếp nhận sự đầu tư của Tập đoàn Polyco. Trường có thêm một cơ sở đào tạo thực hành khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên và học viên theo hướng chú trọng thực hành, đào tạo nhân lực kỹ thuật cao. Đây là một trong những thế mạnh nổi bật hiện nay của Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Từ năm 2015 đến nay, Trường đã và đang tiến hành tái cấu trúc bộ máy tổ chức theo hướng ngày càng tinh gọn và phù hợp với tình hình thực tế. Tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh hiện nay của các cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập. Trường đã đạt được những kết quả nhất định cả về quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề (từ 3 ngành khối kinh tế, đến nay Trường có 10 ngành đào tạo trình độ Đại học và 02​​ ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ (Kế toán, Quản trị kinh doanh); chú trọng hoạt động đào tạo theo hướng coi trọng chất lượng, cập nhật kiến thức mới gắn liền với thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lực chất lượng cao cho xã hội.  

 

b. Sứ mệnh và định hướng các chương trình của Nhà trường​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ * Sứ mệnh của Nhà trường: “Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Trường Đại học Công nghệ Đông Á thành một trường Đại học thuộc TOP 30 các Trường Đại học hàng đầu ở Việt Nam”.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ * Định hướng thực hiện các chương trình như sau:​​ 

 ​​ ​​ ​​​​ (1) Tiếp tục hoàn thiện việc tái cấu trúc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Trường.

 ​​ ​​ ​​​​ (2) Tăng cường công tác quản lý đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo và quản lý sinh viên.

 ​​ ​​ ​​​​ (3) Thực hiện đổi mới quản lý, phân công trách nhiệm và tăng cường hợp tác giữa các bộ phận trong quản lý Nhà trường.​​ 

 ​​ ​​ ​​​​ 

(4) Thúc đẩy hợp tác, liên kết đào tạo, tăng quy mô đào tạo, đa dạng hình thức, các hệ và các trình độ đào tạo, đảm bảo tăng nguồn tài chính và phát triển Trường.

 ​​ ​​ ​​​​ (5) Tích cực triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 ​​ ​​ ​​​​ (6) Tăng cường quan hệ quốc tế và liên kết trong đào tạo và NCKH với quốc tế.

 ​​ ​​ ​​​​ (7) Tiếp tục xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh Nhà trường bằng cách đổi mới hình thức đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo.

c.  ​​​​ Cam kết thực hiện của nhà trường

Trường Đại học Công nghệ Đông Á cam kết trước xã hội và người học về chất lượng đào tạo đúng theo chuẩn đầu ra đã công bố.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

 

 

 

 

 

 

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học,​​ 

cao đẳng năm học 2017-2018

- Hình thức công khai (Tại trường/trên web): Trước hội đồng nhà trường và đăng trên website trường

- Địa chỉ web:​​ https://eaut.edu.vn

 

 

STT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

10

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

10

3

Diện tích đất của trường

Ha

11,4

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

 

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

2100

4.2

Diện tích thư viện

m2

650

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

200

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

6000

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

2000

6

Tổng số giảng viên cơ hữu hợp đồng dài hạn

Người

93

6.1

Giáo sư

Người

4

6.2

Phó giáo sư

Người

10

6.3

Tiến sỹ

Người

32

6.4

Thạc sỹ

Người

36

6.5

Chuyên khoa Y cấp I, II

Người

 

6.6

Đại học

Người

11

6.7

Cao đẳng

Người

 

6.8

Trình độ khác

Người

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

 

7.1

Nghiên cứu sinh

Người

 

7.2

Học viên cao học

Người

56

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

Người

 

7.5

Chuyên khoa Y cấp I

Người

 

7.4

Đại học

Người

1171

7.6

Cao đẳng

Người

121

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

Người

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

88% 

9

Tổng thu năm 2015

Tỷ đồng

 

9.1

Từ ngân sách nhà nước

Tỷ đồng

 

9.2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

14,936

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 

9.4

Từ nguồn khác

Tỷ đồng

0.004 

 

 

Bắc Ninh, ngày … tháng … năm ...

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Đinh Văn Thành

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

______________________

 

Biểu mẫu 21

(Ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày

07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018

TT

Nội dung

Khóa học/ Năm tốt nghiệp

Số SV nhập học

Số SV tốt nghiệp (tính cả SV nhập học khóa trước)

Phân loại tốt nghiệp (%)

Số SV ĐT theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên tiến sĩ (%)

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Trung bình

I

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ chính quy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

2012-2016

 

9

 

55.6

44.4

 

 

 

 

2015-2017

 

1287

 

1

81.2

17.8

 

 

 

 

Tài chính Ngân hàng

2012-2016

 

4

 

 

100

 

 

 

 

 

2015-2017

 

36

 

16.7

72.2

11.1

 

 

 

 

Quản trị Kinh doanh

2012-2016

 

5

 

 

100

 

 

 

 

 

2015-2017

 

435

 

1.2

97.6

1.2

 

 

 

 

Kỹ thuật xây dựng

2015-2017

 

48

 

14.6

83.3

2.1

 

 

 

 

 

Bắc Ninh, ngày … tháng … năm ...

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Đinh Văn Thành

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

______________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Biểu mẫu 22

(Ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2017-2018

 

 

Nội dung

Đơn vị

tính

Tổng số

 

A

1

2

 

I - Đất đai nhà trường quản lý sử dụng

 

 

 

Diện tích đất đai (Tổng số)

m2

11400

 

II- Diện tích sàn xây dựng (Tổnng số)

m2

 

 

Trong đó:

 

 

 

1- Hội trường/giảng đường/phòng học: Diện tích

m2

2000

 

Số phòng học

Phòng

53

 

Trong đó:

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1.1 - Phòng máy tính

m2

300

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Số phòng

Phòng

1

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1.2 - Phòng học ngoại ngữ

m2

100 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Số phòng

Phòng

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1.3 - Phòng nhạc, hoạ

m2

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Số phòng

Phòng

 

 

2. Thư viện/Trung tâm học liệu: ​​ Diện tích

m2

650

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​