Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra để đảm bảo chất lượng đào tạo

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra để đảm bảo chất lượng đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Bắc Ninh, ngày  06 tháng 04  năm 2015

THÔNG BÁO 

V/v: thực hiện chuẩn đầu ra, đảm bảo chất lượng đào tạo

Theo dõi tình hình học tập của Sinh viên những năm gần đây,  Phòng đào tạo nhận thấy có một hiện tượng khá phổ biến về việc sinh viên lười học một số môn cơ bản. Đặc biệt, môn Tiếng Anh và môn Tin học đại cương là 2 môn nhà trường tạo nhiều ưu tiên cho việc học tập của sinh viên vì có vai trò khá đặc biệt cho vịêc xin việc làm cho các em khi tốt nhiệp ra trường.

Phòng đào tạo xin lưu ý các đơn vị chuẩn đầu ra đã thông báo từ đầu năm 2014 trên trang web của Trường và bằng văn bản gửi các đơn vị như sau:

– Về Tin học:  Sử dụng thành thạo máy tính trong tin học văn phòng, biết lập trình cơ bản và biết ứng dụng và khai thác các chức năng của các phần mềm chuyên dụng trong chuyên môn của mình.

– Về mặt Tiếng Anh: Đạt 500 TOEIC (Hoặc tương đương: 5.0 IELTS hoặc 50 TOEFL iBT)

Phòng Đào tạo rất mong các Đơn vị và các em sinh viên lưu ý rằng các tiêu chí chuẩn đầu ra nói trên sẽ là căn cứ trước khi Hiệu trưởng ký quyết định tốt nghiệp và vì vậy nếu không đạt các chuẩn trên có thể không được cấp bằng tốt nghiệp.

Mong các đơn vị và các em sinh viên thực hiện tốt chuẩn đầu ra nói trên.

Xin trân trọng cám ơn.

 

Trưởng Phòng Đào tạo

           (đã ký)

 

 

             PGS.TS.Nguyễn Hữu Bảo

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *