[:vi]Robocon 2019 – Cổ vũ cho EAUT Moshi Moshi[:]

Robocon 2019 đã chính thức khởi tranh. Hai năm liên tiếp, Đại học Công nghệ Đông Á có đội tham gia sân chơi sáng tạo dành cho khối các trường đại học kỹ thuật. Nhận định chung, năm nay đề thi khá khó, vì vậy số lượng các đội tham gia cũng giảm. Tuy nhiên, điều này càng làm cho cuộc thi thêm phần hấp dẫn.

Năm nay, EAUT tham gia 1 đội có tên gọi: EAUT Moshi Moshi. Giải thích về tên gọi khá kêu này, Nguyễn Thu Hà (CNKT Điều khiển – Tự động hoá k7) cho biết: Moshi Moshi chính là một lời chào theo tiếng Nhật. EAUT Moshi Moshi chính là lời chào hữu nghị từ Đại học Công nghệ Đông Á đến các đội chơi và cổ động viên. Tham gia cuộc thi là cách để sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á gửi lời chào tới các sinh viên khối ngành kỹ thuật trên cả nước. Bên cạnh khát khao vô địch, các thành viên EAUT Moshi Moshi còn mong muốn sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, cũng như duy trì và phát triển phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong toàn trường.

EAUT Moshi Moshi thuộc bảng 6, sẽ thi đấu vào chiều ngày 01/4. Và lần lựợt sẽ gặp đội SAO ĐỎ NTC KING (Đại học Sao đỏ), UTC-KTD-01 (Đại học Giao thông vận tải) và ICTU2019 (Đại học CNTT và TT Thái Nguyên).

Cùng cổ vũ cho  đội EAUT Moshi Moshi Đại học Công nghệ Đông Á.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI I MIỀN BẮC

NGÀY 1/4/2019

BUỔI SÁNG

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

01

B1

UTC-ĐKH-01
ĐH Giao thông Vận tải

CĐHN – 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

02

B2

DCN – ĐT3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

UTC-ĐT-ACE2
ĐH Giao thông Vận tải

03

B3

Quảng Ninh 03
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

BK GALAXY
ĐH Bách khoa Hà Nội

04

B1

TBM-JSC
Đại học Điện lực

Quảng Ninh 02
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

05

B2

SKH2
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

EPU – 01
Đại học Điện lực

06

B3

SAO ĐỎ DOC 97
ĐH Sao Đỏ

HCEM – 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

07

B1

UTC-ĐKH-01
ĐH Giao thông Vận tải

TBM-JSC
Đại học Điện lực

08

B2

DCN – ĐT3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SKH2
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

09

B3

Quảng Ninh 03
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

SAO ĐỎ DOC 97
ĐH Sao Đỏ

10

B1

CĐHN – 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

Quảng Ninh 02
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

11

B2

UTC-ĐT-ACE2
ĐH Giao thông Vận tải

EPU – 01
Đại học Điện lực

12

B3

BK GALAXY
ĐH Bách khoa Hà Nội

HCEM – 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

13

B1

Quảng Ninh 02
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

UTC-ĐKH-01
ĐH Giao thông Vận tải

14

B2

EPU – 01
Đại học Điện lực

DCN – ĐT3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

15

B3

HCEM – 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

Quảng Ninh 03
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

16

B1

TBM-JSC
Đại học Điện lực

CĐHN – 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

17

B2

SKH2
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

UTC-ĐT-ACE2
ĐH Giao thông Vận tải

18

B3

SAO ĐỎ DOC 97
ĐH Sao Đỏ

BK GALAXY
ĐH Bách khoa Hà Nội

NGÀY 1/4/2019

BUỔI CHIỀU

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

01

B4

EPU – 02
Đại học Điện lực

DCN – ME
ĐH Công nghiệp Hà Nội

02

B5

BKSTAR-BKHN-01
ĐH Bách khoa Hà Nội

PHENIKAA-3
Đại học Phenikaa

03

B6

EAUTMOSHI MOSHI
ĐH Công nghệ Đông Á

SAO ĐỎ NTC KING
ĐH Sao Đỏ

04

B4

SAO ĐỎ VHC QUEEN
ĐH Sao Đỏ

PHENIKAA-1
Đại học Phenikaa

05

B5

SKH4
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

SAO ĐỎ AN PHÁT
ĐH Sao Đỏ

06

B6

UTC-KTD-01
ĐH Giao thông Vận tải

ICTU2019
ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

07

B4

EPU – 02
Đại học Điện lực

SAO ĐỎ VHC QUEEN
ĐH Sao Đỏ

08

B5

BKSTAR-BKHN-01
ĐH Bách khoa Hà Nội

SKH4
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

09

B6

EAUTMOSHI MOSHI
ĐH Công nghệ Đông Á

UTC-KTD-01
ĐH Giao thông Vận tải

10

B4

DCN – ME
ĐH Công nghiệp Hà Nội

PHENIKAA-1
Đại học Phenikaa

11

B5

PHENIKAA-3
Đại học Phenikaa

SAO ĐỎ AN PHÁT
ĐH Sao Đỏ

12

B6

SAO ĐỎ NTC KING
ĐH Sao Đỏ

ICTU2019
ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

13

B4

PHENIKAA-1
Đại học Phenikaa

EPU – 02
Đại học Điện lực

14

B5

SAO ĐỎ AN PHÁT
ĐH Sao Đỏ

BKSTAR-BKHN-01
ĐH Bách khoa Hà Nội

15

B6

ICTU2019
ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

EAUTMOSHI MOSHI
ĐH Công nghệ Đông Á

16

B4

SAO ĐỎ VHC QUEEN
ĐH Sao Đỏ

DCN – ME
ĐH Công nghiệp Hà Nội

17

B5

SKH4
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

PHENIKAA-3
Đại học Phenikaa

18

B6

UTC-KTD-01
ĐH Giao thông Vận tải

SAO ĐỎ NTC KING
ĐH Sao Đỏ

NGÀY 2/4/2019

BUỔI SÁNG

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

01

B7

DCN – VJC3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

XDSTAR01
Đại học Xây Dựng

02

B8

PHENIKAA-2
Đại học Phenikaa

SAO ĐỎ DT02
ĐH Sao Đỏ

03

B9

UTC-ĐKH-02
ĐH Giao thông Vận tải

SKH6
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

04

B7

HCEM – 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

DCN – VJC3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

05

B8

SKH1
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

BKSTAR-BKHN-02
ĐH Bách khoa Hà Nội

06

B9

EPU – 03
Đại học Điện lực

Quảng Ninh 01
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

07

B7

XDSTAR01
Đại học Xây Dựng

HCEM – 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

08

B8

PHENIKAA-2
Đại học Phenikaa

SKH1
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

09

B9

UTC-ĐKH-02
ĐH Giao thông Vận tải

EPU – 03
Đại học Điện lực

10

B8

SAO ĐỎ DT02
ĐH Sao Đỏ

BKSTAR-BKHN-02
ĐH Bách khoa Hà Nội

11

B9

SKH6
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Quảng Ninh 01
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

12

B8

BKSTAR-BKHN-02
ĐH Bách khoa Hà Nội

PHENIKAA-2
Đại học Phenikaa

13

B9

Quảng Ninh 01
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

UTC-ĐKH-02
ĐH Giao thông Vận tải

14

B8

SKH1
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

SAO ĐỎ DT02
ĐH Sao Đỏ

15

B9

EPU – 03
Đại học Điện lực

SKH6
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

NGÀY 2/4/2019

BUỔI CHIỀU

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

01

B10

SKH5
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

UTC-ĐT-ACE1
ĐH Giao thông Vận tải

02

B11

SAO ĐỎ LEGEND
ĐH Sao Đỏ

UTC-ĐKH-03
ĐH Giao thông Vận tải

03

B10

CĐHN – 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

DCN_ESLAB
ĐH Công nghiệp Hà Nội

04

B11

SKH3
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

DCN – ĐT2
ĐH Công nghiệp Hà Nội

05

B10

SKH5
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

CĐHN – 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

06

B11

SAO ĐỎ LEGEND
ĐH Sao Đỏ

SKH3
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

07

B10

UTC-ĐT-ACE1
ĐH Giao thông Vận tải

DCN_ESLAB
ĐH Công nghiệp Hà Nội

08

B11

UTC-ĐKH-03
ĐH Giao thông Vận tải

DCN – ĐT2
ĐH Công nghiệp Hà Nội

09

B10

DCN_ESLAB
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SKH5
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

10

B11

DCN – ĐT2
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SAO ĐỎ LEGEND
ĐH Sao Đỏ

11

B10

CĐHN – 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

UTC-ĐT-ACE1
ĐH Giao thông Vận tải

12

B11

SKH3
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

UTC-ĐKH-03
ĐH Giao thông Vận tải

NỘP HỒ SƠ

NỘP HỒ SƠ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *