Trường Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh các hệ: Đại học chính quy, Sau đại học

Liên hệ tuyển sinh, nhận hồ sơ và tiếp nhận đề nghị tham quan, tư vấn qua các địa chỉ sau:

Cơ sở Bắc Ninh:

Trường Đại học Công nghệ Đông Á,

Làng Đại học, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tư vấn tuyển sinh:

SĐT/Fax: 0246.262.7797

Văn phòng Nhà trường:

SĐT/Fax: 0246.262.7798


Cơ sở Đào tạo & Thực hành Hà Nội:

Tầng 5, tòa nhà Polyco, Đường Trịnh Văn Bô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tư vấn tuyển sinh:

SĐT: 0246.262.7797

Liên hệ tư vấn:

Email: tuyensinh@eaut.edu.vn Google+: http://gp.eaut.edu.vn
Facebook: http://fb.eaut.edu.vn Youtube: http://yt.eaut.edu.vn
24/7: 02462627797

-East Asia University of Technology recruits: Postgraduate, Undergradute, Associate degree, College (and College transfer to University), Young aptitude (Grade 9, transfer to the Intermediate – College – University).
EAUT and POLYCO Group open doors for families and trainees to access training facilities examine skills, orient their professions, contact with professors, professors and specialists. Industry leading in any form (such as direct contact, via e-mail, telephone, correspondence, etc.)
Contact the admissions, receive the application and receive the request to visit, consulting through the following addresses:

Bac Ninh campus:

East Asia University of Technology,
University Village, Vo Cuong Ward,
Bac Ninh City, Bac Ninh Province

Advising education enrollment:

tel/Fax: 024.6262.7797

School Office:

tel/Fax: 024.6262.7797


Hanoi Training & Practicing Institution:

Floor 5, Polyco Building, Tran Huu Duc Street,
Nam Tu Liem District, Hanoi.

Advising education enrollment:

tel: 024.6262.7797

 

Consultation:

Email: tuyensinh@eaut.edu.vn Google+: http://gp.eaut.edu.vn
Facebook: http://fb.eaut.edu.vn Youtube: http://yt.eaut.edu.vn
24/7: 096.133.6401