NGƯỠNG ĐIỂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

NGƯỠNG ĐIỂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy 2022

———————————

CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 09/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độn cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm học 2022 – 2023 của trường Đại học Công nghệ Đông Á; 

Xét đề nghị của phòng Tuyển sinh – Marketing – Doanh nghiêp. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học chính quy năm 2022 của trường Đại học Công nghệ Đông Á theo 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển (xét điểm học bạ, xét điểm thi THPT 2022); Xét kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển (không bao gồm khối ngành VI); Xét điều kiện đăng ký thi đánh giá năng lực với khối ngành VI (khối ngành sức khoẻ); Sử dụng kết quả thi của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội; Sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

(Danh sách ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Văn bản chi tiết:

QD 179 2022 cong bo nguong diem DBCL dau vao dai hoc chinh quy 1 scaled QD 179 2022 cong bo nguong diem DBCL dau vao dai hoc chinh quy 2 scaled QD 179 2022 cong bo nguong diem DBCL dau vao dai hoc chinh quy 3 scaled

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.