[:vi]Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)[:] - EAUT

[:vi]Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)[:]

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)

Thông tin chương trình:
– Thời gian: 15h30 – 16h10 ngày 14/11/2018
– Địa điểm: Phòng họp tầng 2, tòa nhà Polyco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *