[QUYẾT ĐỊNH] V/v Công bố Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2021 

[QUYẾT ĐỊNH] V/v Công bố Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2021 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á 

—————————-

Số: 119/QĐĐHCNĐA 

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đc lập Tự do Hạnh Phúc

—————————-

 

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH

Vviệc ng bố Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2021 

————————————————————————

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHĐÔNG Á

Căn cQuyết định số 1777/TTg ngày 09/12/2008 của Thủ tướng chính phvề việc thành lập Trường Đại học ng nghệ Đông Á

Căn cứ thông số 09/2010/TTBGDĐT ngày 07/05/2020 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Căn cứ công văn số 1444/BGDĐTGDĐH ngày 14/4//2021 vviệc ớng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

Căn cứ đề án tuyển sinh năm học 2021 2022 của Trường Đại học Công nghĐông Á

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ xét tuyển) đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ Đông Á theo 4 phương thức xét tuyển: xét điểm học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021; xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT với học bạ; xét điều kiện đăng thi đánh giá năng lực đối với khối ngành VI (khối ngành sức khoẻ). (kèm theo danh sách)

Điều 2: Quyết đnh hiệu lực kể từ ngày .

Điều 3: Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các Phòng ban, các đơn vị, nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

 

Chi tiết văn bản: 

20210809163343862 1 scaled

 

20210809163343862 2 scaled

 

20210809163343862 3 scaledNỘP HỒ SƠ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.