[:vi]Lễ phát bằng ngành Kế toán và ngành Quản trị Kinh doanh 2016[:]

[:vi]Lễ phát bằng ngành Kế toán và ngành Quản trị Kinh doanh 2016[:]

Ngày 24/01/2016 đã diễn ra lễ phát bằng cho 267 Tân cử nhân ngành Kế toán và ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Công nghệ Đông Á liên kết đào tạo với trường Trung cấp nghề Việt Trung. Trong không khi vui mừng phấn khởi của các tân cử nhân, các thầy cô trường Đại học Công nghệ Đông Á và các thầy cô cán bộ trường Trung cấp nghề Việt Trung, các vị khách quý đại diện cho lãnh đạo thành phố Thanh Hóa và các ban ngành. Buổi lễ diễn ra long trọng đầy cảm động trước tình cảm thầy trò qua lời cám ơn sâu sắc tới các thầy cô của các em tân cử nhân.

LaYLVXOi66cQqMIYoEpBpaqrnThdGQnA T9VjpvNomqAFJ5hIENkiBChtO3upN7 Tu3j fLbxWzE5Tdb4ExpDh7qd9WWjzmO34qgtTOU3JuskMajZMx2eL3b 4F8jdyhwZhaLfmQ6mdfUQpQyn1OTrIZW 1IJjLiABMh lzLNKL3DqtpQIQ2Cap1CkCyKd0 yG m7wFbPbvcufPQJ4lamDxB8HSKc3OndAOsBB1zUlsKoMkzIeDOAE48yE tEoxaLWzRzZAN7EcnsrhUFOs6KQJwkXy0NuQ TZ2iww7AkwEzYtivbi24uF9qw8 9jHivN5bWiaq5kn4hbrx6Fr5FLn0saNMb1WN4YORS6uutvWtg5IaJDfSa0KYpTq9eAelpKyOTflSD16yXEy8FbpHp75IE6P8tcO MEyC 3d6HvCTLKl9b tu 3Og2m1X033nJ94Hf0uxqqruHDrnoWmA zdj2C3UvgEyifSgypgLGbghWpEwCKB7Tuno4jqAgPRV Gmwd802QNNV47DtqZbVs lGjtQgYJhOAMV9eTN tvY G67YEGxzwifJ6BsVwzJhIUrPN=w844 h633 no

RPVVQLKIxQHXWjLCH94w5l fAiTZ83HAlBruy3Qf6rgDKFY GG64eS8sMmldiQA v42iJJEf9nw3O762A jzLxzJZIZQxz yY1rIVnJMa EwouDnyBZFhnBucHh5Ig2aUu4h2zIG6MIGQnSkTDtDbHJo0eXUy6zSYSvjjAyN9ZD CZr9LykCzw b6H58xk3NFPhTPu7FkX Jn x0cbO3EqfSU7GfBm5svhAh c dOih E0RTeh PSblBKcvxDp0 pV7LZ Rt2ak9kQiwuUkYgEdsN3MZA5KwHoX1bJy0V 9gjU36rpqDcAGGF EhiknUSdOD at5ru4GeCpwi220ty8ZkMPFk6x2q LFIuRr20SwK23H15LvvLcnML17hpedfcTy cAXhY rPFvn25nMk1wFof9roJUF54kUIPefkf10R9NnIaN7GiLH7rOIznoJTPsJhgSjp0aNAqrMxBcauOLiwHJplqz0EDGi1kcci3lCz8gudKcCx6L58tOQKF09RUZao QPRAplEkeNsfeV0b1nzaZk1cMx4LAe AvM1mBx2jJW39M2yMrs8my97ixhzPM=w903 h677 no

Đại diện cho trường Đại học Công nghệ Đông Á: Tiến sĩ Đinh Văn Thành – Phó Hiệu trưởng ; Thầy Nguyễn Việt Trung – Hiệu trưởng trung cấp Nghề Việt Trung (Thứ ba từ phải sang) và các vị khách quý đại diện cho lãnh đạo thành phố Thanh Hóa và các ban ngành.

It7CgEL9R1oxvlR4wIkKs4g9VqAQ2ZkQHF4dDRvMZeK7mZTG2DrM1VdS25 K 1 hgLCjbv80rVZsZyx VzJ fjztvPs4v1Gu1BCW5DJ ylzsXaLl d40SGcyPudz3xmjjGL71n3 ELNe FyBOYi9aYgVrKjpWzt YFpZBrQi1DilQYFAgUfyYL Z8rqwWM hmLYm8aee2gkrvxDGjqNVSLjmoS2qNHfpIIJpql5VVc9ki BJP6o670Mm233Nd9G0tVLilBB9tka2wYfNIG35 Wg jwV I hgTaf M8WFhXJC3sKXuezjI5yEzPJCaNDcdSefdOROSMjxHZqf0HNmLuxL6WW4vU9IYLUWScMZlU3AXoKepimIyIS33s Mhy5rJXlluD TdMoZuxyzPu41SdsuWr1HZxO6Uq8XasDc9OI7B1QUFjo9iRPAJwdQC5ICaRYE0gERUOzTGO16qI 9jeiBKYrkrtrRBMxTfWLXI47u4y0bsprylbgIv2Kwl83sl85shjGWu9qlgOAA5aYwFpJDTiHpl2GV7hXkk IxmQpKFSBhgkgyikAtTxSTUSeJQeU=w903 h677 no

Buổi lễ được bắt đầu bằng tiếng ca mượt mà của các ca sĩ nổi tiếng từ các đoàn ca nhạc thay lời cám ơn chân tình tới các thầy cô của 267 tân cử nhân.

qaDDKHKOD6cC bKIgN9diutogoAOG71fqkAcZRtsQt4qj24sJbiokwFUXdQxTs6nF0DStBcY75thjX2X9TaRuBf4nEDbWj2easGlAm uTlEsmlnwNpUA6q0d8229uPnUm Csq2xxT6g7uezG0 8CuqJZqE2n2Bjr6mv bNcB FkB0yqg3tZDlV4e4y Fnea EbqqTqsIsasCGoX dHLLfPDsxaZWyAZPZd0sFnLml0GE20bGvY9Wh98Lq jUXGaklticJLsNpa4k3csm2S vIrj2zsQdYL3ysgyabJ2167hBnFQ RX1clNBkcepwBjHMC1wMH2UaM SVSQsI7e3563EboHT7HBrCWwfD8oYKftiVP7uZcZksnySPk4sm tjvxcQ48Mgow IZp47bVGshRcdXwE4uucwIIhWvP7az5x3WX059oGMaCoVCbCx wgXU69M31YZvDc59F6Fq 0B 7yLItOYL3IFHwnLWa0iQrz0u1ueR4huE1LLlI9Zb8f O5j9HU1oaMg4oqB9i120Ke0Ip2DD8jW4dn85blFUPnVZxR77x53DRJa xbc fyncH s0b=w844 h633 no

Tiến sỹ Đinh Văn Thành – Phó Hiệu trưởng trường Đại học công nghệ Đông Á đọc diễn văn khai mạc lễ phát bằng, thầy đã có những lời chúc tốt đep và những lời nhắn gửi rất tâm huyết tới các tân cử nhân: ngoài những kiến thức mà Tân cử nhân đã tích lũy được tại nhà trường, thầy còn mong muốn cho các tân cử nhân luôn cố gắng tích lũy thêm các kiến thức ngoại ngữ, tin học để có một hành trang vững vàng trong con được sự nghiệp với thời kỳ hội nhập hiện nay.

8c1E1zVtOEhz5OjIwZEAosv2ChrQ7 p4r18nRTL75nQHw9HHtQa19x1DgbKVteFazi4IbOXn9C6 8sHlouAhVv2TglcqNiDNG09AUy307Rx4M3NSaOa9MGEkmin0PO43H G844PJHWR83qDlBEr5Goyfei4AN Yb3NJ6HRScEGlTH9iAPlpG q1oC1P2lPQhBU Lkx68p4N1P3qQ5aj5Hp5sjXtwSUQgByTn MJp3zk4q3 vDPzMOfRWaYiijqDF D4dOqk8F14agCyXKsA7zW9Gbu2PNqDUhSG9sdIKQyKgI6erk5YlQTrW6toT 4AE6PCvZRXXnBXwJ4oauC7RBxk8zvDIRR9jxnQGhIW10u25aiShb6SNXAdRf MPK2A AqmBqPPSTrkw4A0DBbc9VftOI1LqQ4CZ 2YdIYuvz2GLWuH53x5 BgdRVam4Ck2fei5Sv2S9 X7BfsX3FdDJtClWMwXi8 xFkntGMAUrqJSLiAEa XXqE460Pq0g2i5cvO GoRY0IDobxLgHZoquLhfCis93x1RxgYf1BAmuhg3N9 DU7j3Urf4IInVNJ4d 1kb=w844 h633 no

Để tỏ lòng biết ơn, thay mặt 267 tân cử nhân em… đã có lời cám ơn sâu sắc tới các thầy cô.

J3EedTJDaSqdU8bAwDJTbKb09NZ4 1bhEHsrXA8F R1xj 8yPlPjIW 99VVKle3xzXwTuxpRa7Bk CXjBfsrJYDa9gVCcXGqo 5RBqYWS5qcy04ObyYMHePUwm9QhI1k25TU69Z3bf6qZS66UyPV9nYJ24APBEH4ZHDTHLEXikNK2K9igMasumsaEfd0nWCEx8TWGMohEm2ZZCE0qVuFOQ4GxmmVBzul79gtxCUgrPAtKZ5UwX47qixrsZAVHrURUBAmT80N5Zl4zn6G 2dgyFfYLshVdySC kc0drAdLzouwLGwNQf7WUySypHQZfuckFB4Zn9YIv2u zefpbQvFPcwoYEjSDeJ19Z7CJT I3xI6haYB5wt1JEu4vkZCK5zUf3NcH61ahOvCaR0b24GFauUp0CST4ssuwJOXkGISoyJ0isT9Wka 1en8QuqAsQxwQ tHgpYkFHPDKA9zwqpPJ6bJo123PqR HPRl LpJ4wzO3gcSbIogjVISyFJso3PbPAyK03Hlic3dG0S9yCOPjh8FyIQuv5gBc9i XJayJG5EhUADboBFnohp ZzYZZEcmM=w903 h677 no

Thay cho lời cám ơn là những bó hoa tươi thắm gửi tới các thầy: TS Đinh Văn Thành – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đông Á (Thứ hai từ trái sang) ; Thầy Nguyễn Việt Trung – Hiệu trưởng trung cấp Nghề Việt Trung (Thứ ba từ trái sang). TS Nguyễn Ngọc Tuyến Trưởng khoa Kinh tế – Quản lý trường Đại hoc Công Nghệ Đông Á (Thứ tư từ trái sang).

PtRGAGIsFHDu5umme41pPaiwKhBx75a1RPni4EmqqTwhPeE6QoaVmqPUzMS0p8gTXvRh3qsjkL1b5jjX o 87F6TVpqBhQ5M8glWKXGcueHurm3K7fxn2qLoEB30ipDvk2Yfd1IrpDeY0ZMfd5dbBMM5wGn JuPhIkdAJ233gB5jk70ZKdNmeHP0 jHdfmR7Z9teO6kQcptI6Z0p4EyBNOHrfFJmUFYf5GSzqSCh2t 5T4kd2KujtdqvY6cBL41HaWHqamI VqWUv5EjVkBOmhvMIBE1k3lp46deikkx7m60y5ZZjsvpGvDso19i0tAVOnnQpLbHWLFhLw6 lckVUAiP2Q210Wc8mhKnvXddn60Z4FWaLBFEyMs MnhgcF8S 092R7u uavWslELL6pvKGkQZsfWBbbSycVHk xMnFbdhN0VLti2dwM6pgZdEAG GvwT7OdncnZxJ068ln2qdmbxHlOpw aSxXgCHaMMiJgAo vcfhz TdU7zEdnqYxYeRBAmnyZ99GgKh9kSfXm WZ 6mdS32ragwvqhUVQ6AY3YrDr1zify55pumYBeHxI ZB=w844 h633 no

TS Nguyễn Ngọc Tuyến Trưởng khoa Kinh tế – Quản lý trường Đại hoc Công Nghệ Đông Á đọc quyết định khen thưởng cho các Tân cử nhân đạt kết quả học tập cao trong toàn khóa học.

7UgFqkWIWUoO2G8Gx6wjbxWdHPhhMjM53r51CTqzENM8RnkKV2yfBnINvhfjfyrck Hk8lMROFvbdCw2cMec4DlN8l0dqtJfLJk4dLdyf84bls0PIyKpOiFmsP0 GaFPKNKRE4ypA xSe9OUcVvoR3 Nkp7k qEconzjCFXQNe9LHeXnhZ Qf65i4I30 vp4BYFxVEQHEemQmEpiKCK rbC9imIfRx5Vo3WMRwdbiylXIpkJiONribiJZlpUwRvRF1nPcJ d6veERn1GqYw8gvS3L6DWMqGteVSzI0dIPhlzo6aQfeH2rtlW1Ws3YIGouB0OC26NyyERRNMv7MXNqDryEoOxQpnv38QKRyjaza5NsHUA5Q5SzsQEE8NipjVXjIu8aOt45QSNJMHfkZzAWpmFvweM8aonCryq zDD7f 5Yv wwi402I9BOG7f7mj6t5 TQOIyutGa2M44E5CTVZbtqASz WQSrZBJ9mYWkJ5VW9X OMLP4wCPp3ZtlcgfBVxJc6WT7NLDU6rwoCaDz4FM usBUZ m0FGv1TJIV hIeVFvuhYoyHAbyw3ebnaqc=w903 h677 no

Wy5PG5mQD652HNCjr4owQLHaC3BX 0VZg1 vzsbKVB D9cjytiTlDVxq50a4lIDj2877M4cNX Ku6XT IdBoU3iU2TzrRf0hrorH8IniNTBNR VTbcFpvYyVpWI70s68QqV7VxJX vgtLNUaRS6OUYALNf MsHedHrXtWeKwfpp8sqFXjEvGZqWwKU3QrOlUF2Q5Z9tvSsZP4DbhABTxUy4Cm5 5shmcLYXww0jZajB6RnABpNqpDfo7dPj Un3SfuKVCA J1eDKpr6GtBvDNivdkD0GPUsc2wGfDPfH wtj VDejpqA09zDpkUwETmcgNHYrmue ZuyF49mkWuHzfmI07n3YVFvjdujh6Ag7EAnQUQLPy2iuAqtyC0 lCLnENTbQex1FNEqGlawvdn4gY7wxf8FM NXEItzf5D D9yjYDdrtO0ATxq1rsxSwC9j3EqWYJtgYVB5qpW1qQ3utEw1mWJmx4XebnLb5bhLv SeDILvQ wcVQ sYAh uhSk 9Q7r q0t DHss86s IlbebaUsJNCMbiivUcn FlEfMV44uRF1a3u2w9Ns9kDToKDsY=w903 h677 no

TS Đinh Văn Thành – Phó Hiệu trưởng trường Đại học công nghệ Đông Á trao phần thưởng vinh dự cho các Tân cử nhân đạt kết quả học tập cao trong toàn khóa học.

ulwPX02 F4mZ3SvW30WbUJzG0wWX4oD4ROD9MlHZl x2pa 3RO7kwUcM0Uk6t3A3RYxh7DKuQZjvtDD8LfkTgkGgqc9WSlvSzI CEwye5uVJqM1LHHQ QdJihlj7jkl H8y3Xiy2Dcc6MA ngaQ6fNv3fTqAlItmFsgnhqTqg1f9 SnSLCG6G6x2Da6tb5OK1LPwp6w7ANfOzQkLxUc4CWrVv2lN19w9Z nfULZcQtADGq3OZ6jox8DnweMUZh0X6O08mx8YMg6PFK376ZiUFZVJKeAUqF8P mWq9LV 3BdewPsWFbzfbFscVM05Xh31dseU9fYqPyqvyTd3q5P 9 gz8u8ppoIMaCUFKcmk2rZcqe3SH VT0wg0GwEKDcg2MC PBZbGGbwKrrArq t4RsYp7HLCcbNOSpJ7lX NXXsg8k 9XuyLnz3VjVvAdRfzv1oEYsQO9Hl0jfhLHZRmVTXUf9Sp1rVRInHeGJ770TuaFyiLCvk3JzROKHrdQfwpPYgaAKvrHWhVk4egsLuU12nGBfcauC40 dw1M74eN l8c4e3aqGrR8khVFfeqOpQ4Cc=w844 h633 no

TS Nguyễn Ngọc Tuyến Trưởng khoa Kinh tế – Quản lý trường Đại hoc Công Nghệ Đông Á và cô ThS Nguyễn Thị Dung trân trọng trao những tấm bằng cử nhân cho các Tân cử nhân ngành kế toán

BnD9vojjPetPsCGf1NGCRJ7LLfc66KrwSJzdm RXeRR6BIH7mMjOh4tVyeKL1P9q Qpwqy9GnRFTSIFtqc9v0ziRg4MrkkdvJk2SrPQ7et6FkQxC8kGs1j9gIKAKHsBy4v4Lk7zt1T3E sPTSmY t04jv2z1hfZpVw7X6dF05jvoYDXEO1UFThnYRXe1AKWYBU1Fdvdysc1Ti6fmqoSIR QCbgz73OUclihIiyv9Y0IQXVukdJwsDCteibPJKqbrxs08 r4ORfXcbZmVSVGJss3swmdUBGHXHB5KITO3DPJ9JLIsp0zWT1ckMWg vvDXv9V0 MycalKSgPplzp0cxa3LP7qKpRFrc8H2rDubZN3GB bS09Dt43nUdmB3kCa3NM51XbL PebOEqQvSa r8y1OTqgTIHtiL8m7IRlNs QL6DjLKHgeWRPqO8zyzYET lawQs34xpqtn9j3D9N0ZnBOEv dh0mvMdpL0UG MNN6OAlFQ h5eawaysHQ7lhRAv5y3cdm60SQ5TyZ xFELt8mJgvNf4moTlZ JAAXs2Hs5eMV03EPENHlYacIOnfh4o=w903 h677 no

TS Vũ Thị Phương Thụy Và TS phạm Thị Lý trân trọng trao những tấm bằng cử nhân cho các Tân cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh

Buổi lễ kết thúc mà thầy và trò vẫn không muốn phải chia tay, nhiều Tân cử nhân đã hứa sẽ gặp lại thầy cô trong kỳ thi Thạc sỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *