HỘI THẢO THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ TỦ ĐIỆN SỬ DỤNG TIA, ICP VÀ EPLAN

Ngày 14/6, “Hội thảo thiết kế tự động hoá và tủ điện sử dụng TIA, ICP và EPLAN” do Tập đoàn SIEMENS tổ chức đã diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Hội thảo có sự tham gia của  hơn 60 đơn vị đối tác tham gia.

Tham gia hội thảo là các lãnh đạo, kỹ thuật viên đến từ các đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh việc sản xuất kinh doanh, cung cấp giải pháp về tủ bảng điện, tích hợp hệ thống, sản xuất năng lượng, các đơn vị tư vấn và các giảng viên từ Đại học Công nghệ Đông Á và nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố.

Hội thảo nhằm tìm hiểu và hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp tăng năng suất, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn so với cách thức thực hiện truyền thống.

Bằng các ví dụ trực tiếp trên phần mềm, trao đôi dữ liệu qua lại giữa TIA Selection Tool và Eplan, nội dung chính của chương trình bao gồm: Giới thiệu về trung tâm đào tạo tự động hoá SITRAIN; Giới thiệu TIA Selection Tools; Giải pháp thiết kế tủ điện và điều khiển tích hợp (ICP) và Ứng phần mềm EPLAN trong thiết kế và sản xuất tủ điện.

Tại hội thảo, chuyên gia SIEMENS Việt Nam giới thiệu về hai phần mềm là TIA Selection Tool và Simaris Design. Hai phần mềm này giúp cho ngưởi sử dụng lên được cấu hình hệ thống nhanh chóng, các tiện ích giúp đỡ người dùng trong việc trách thiếu sót khi bốc khối lượng dự án, tạo danh sách mã hàng thiết bị nhanh chóng, các công cụ phân tích hệ thống điện năng…

Đăng Ký Học

 –“Seminar of automation and electric cabinet using TIA, ICP and EPLAN” organized by Siemens Group taking place at East Asia University of Technology on 14 th Jun. There are more than 60 partners joining the seminar.

The participants are leaders, technicians from enterprises in the fields of business manufacturing, supplying resolution on electric cabinet, system integration and energy production from consultants and lecturers of East Asia University of Technology and many other universities within Hanoi area.

The purpose of the seminar aims at understanding and supporting each participant and enterprise in term of increasing productivity, shortening time of project completion and giving products out of the market compared with the traditional way.

By raising examples on software, data transfer between TIA Selection Tool and Eplan, the main content of program includes: introduction about SITRAIN automation training center; introduction about TIA Selection Tools; The solution of electric cabinet and system integration (ICP) and application of EPLAN software in designing and manufacturing electric cabinet.

At the seminar, SIEMENS Vietnam also has introduced two software: TIA Selection and Simaris Design. These above software helps users in terms of configuring sound system, another functions to prevent mistakes of volume of projects, creating list of code for equipment quickly and tools of analyzing power system etc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.