Tiềm năng sản xuất bia không cồn tại Việt Nam - Polyco

Tiềm năng sản xuất bia không cồn tại Việt Nam

Qua tìm hiểu tình hình tiêu thụ bia không cồn trên thế giới và Việt Nam. Nhiều bài báo đã nêu ra một số tiềm năng tiêu thụ bia không cồn tại Việt Nam (hướng tới tất cả đối tượng tiêu dùng, nhưng đặc biệt có tác dụng lớn cho phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em dưới 18 tuổi, người lái xe, nhà sư, những người dị ứng với những đồ uống có cồn và khả năng xuất sang các nước đạo hồi). các bài báo cũng chỉ ra định hướng cho nhiều nhà sản xuất sản phẩm bia không cồn ở Việt Nam.

Đặt vấn đề

Bia Không Cồn là loại bia có nồng độ cồn không quá 0,5% v/v theo tiêu chuẩn của Châu Âu và Mỹ. Được sản xuất từ 100% malt, houblon và các nguyên liệu cao cấp, bia không cồn là đồ uống bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng và góp phần hạn chế một số tiêu cực của việc lạm dụng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hầu hết các sản phẩm bia không cồn đều được nhập khẩu, do đó chưa được người tiêu dùng quan tâm tin tưởng sử dụng, gây khó khăn cho định hướng muốn đầu tư sản xuất sản phẩm bia không cồn. Phân tích tiềm năng tiêu thụ bia không cồn ở Việt Nam rất cần cho hãng bia. Read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *