(Tiếng Việt) NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH 2020 CÙNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á - EAUT