(Tiếng Việt) Trường Đại học Công nghệ Đông Á tuyển dụng Trợ lý khoa Công nghệ thực phẩm - EAUT