(Tiếng Việt) TRẢI NGHIỆM TỰ TAY LÀM SOCOLA NHÂN NGÀY LỄ TÌNH YÊU 14 - 2 - EAUT