(Tiếng Việt) Thông báo: tổ chức thu học phí kì I năm học 2019 - 2020 hệ Đại học chính quy - EAUT