(Tiếng Việt) THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1 - EAUT