Thông báo Hội thảo "Đổi mới Chương trình đào tạo và các Phương pháp dạy và học tích cực" - EAUT