THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU - EAUT

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Số:          /BC-BGH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh,ngày…..tháng…..năm 2016

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU

Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo định mức thu học phí và các khoản phí khác sinh viên có nghĩa vụ hoàn thành tại trường, gồm các khoản cụ thể như sau:

I.HỌC PHÍ

 • – Lệ phí xét tuyển: 100,000 vnđ/sinh viên
 • – Lệ phí nhập học: 150,000 vnđ/sinh viên
 • – Hệ Đại học: 900.000 vnđ /1 tháng
 • – Hệ Cao đẳng: 500.000 vnđ /1 tháng
 • – Chính sách ưu tiên, học bổng: (Xem thông tin chi tiết trên website: www.eaut.edu.vn)

II.CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC:

 • – Đoàn phí: 24,000 vnđ/sinh viên/năm
 • – Bảo hiểm y tế bắt buộc: 435,000 vnđ/năm
 • – Thẻ sinh viên: 50,000 vnđ/sinh viên
 • – Lệ phí thư viện: 50,000 vnđ/sinh viên
 • – Lệ phí khám sức khỏe: Theo quy định của cơ sở y tế tổ chức khám
 • – Lệ phí may đồng phục GDTC: Sẽ có thông báo cụ thể sau khi vào trường.
 • – Ký túc xá: 215,000 vnđ/ tháng – đối với các sinh viên ở Ký túc xá (chưa bao gồm điện, nước, vệ sinh,…)
 • – Lệ phí thi lại, học lại: Áp dụng cụ thể với từng môn học.

Ngoài các khoản phí đã được thông báo, nhà trường không tổ chức thu thêm bất cứ khoản phí nào khác nếu không có thông báo chính thức tới sinh viên và gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *