SINH VIÊN KHÓA 5 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - EAUT