Sinh viên EAUT chính thức “bắt tay” vào học lớp “Tiếng Nhật – 0 đồng” - EAUT