Samsung giới thiệu thực tập tại trường Đại học Công nghệ Đông Á - EAUT

Samsung giới thiệu thực tập tại trường Đại học Công nghệ Đông Á

Ngày 29/1 vừa qua, các anh chị nhân viên thuộc tập đoàn Samsung Việt Nam đã có buổi giới thiệu về cơ hội thực tập làm việc tại Samsung Thái Nguyên. Nhiều cơ hội và cũng thách thức về khả năng làm việc qui củ, giờ giấc với các bạn sinh viên trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sau đây là các hình ảnh về buổi giới thiệu tới các bạn sinh viên trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Giới thiệu về nhà máy samsung Việt Nam
Giới thiệu về nhà máy samsung Việt Nam

Cơ hội thu nhập và kinh nghiệm làm việc trong tập đoàn quốc tế.
Cơ hội thu nhập và kinh nghiệm làm việc trong tập đoàn quốc tế.
Giờ giấc trên lớp chắc chắn khác hẳn so với một công ty đa quốc gia.
Giờ giấc trên lớp chắc chắn khác hẳn so với một công ty đa quốc gia.

Liên tiếp các câu hỏi từ các bạn sinh viên
Sinh viên được đưa đón, đi lại, sinh hoạt ra sao?!
Sinh viên được đưa đón, đi lại, sinh hoạt ra sao?!
Là nhân viên không chính thức thì mua đồ có được giảm giá không?!
Là nhân viên không chính thức thì mua đồ có được giảm giá không?!
Sinh viên chúng em cần phải làm gì tại đó?!
Sinh viên chúng em cần phải làm gì tại đó?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *