PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ẢNH ONLINE "GƯƠNG MẶT TÂN SINH VIÊN EAUT 2018" - EAUT