Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Mỹ Đức B - EAUT