Mẫu hồ sơ tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Tại chức - EAUT

Mẫu hồ sơ tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Tại chức

Các thí sinh có thể tải về tại đây, kèm theo bằng, bảng điểm, CMND (tất cả đều phô tô công chứng) và nộp ở Phòng Đào tạo của trường Đại học Công nghệ Đông Á để nộp. Sau khi có kết quả nhà trường sẽ thông báo đến từng thí sinh.

Bìa hồ sơ

Phiếu tuyển sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *