KÝ KẾT HỢP TÁC ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á VÀ VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM - EAUT