KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – ĐỒNG THÁP VÀ CAM KẾT MẠNH MẼ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TẬP ĐOÀN POLYCO, ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á. - EAUT