KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020 - EAUT

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo kế hoạch khai giảng năm học 2019 – 2020

Thời gian: 8h00 – Thứ 4, ngày 18/9/2019

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Thành phần tham dự:

– Đại biểu, khách mời doanh nghiệp, Tập đoàn Polyco

– Ban Giám hiệu, giảng viên, cán bộ nhà trường

– Sinh viên các khoá 7, 8, 9, 10

Trân trọng thông báo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *