Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học và Cao đẳng năm 2016 - EAUT

Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học và Cao đẳng năm 2016

Thí sinh có thể tải về, in, điển đủ thông tin ở mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển Đại học & Cao đẳng 2016 bên dưới, sau đó gửi tới Phòng Đào tạo theo địa chỉ sau hoặc điền vào mẫu đăng ký xét tuyển trực tuyến của trường Đại học Công nghệ Đông Á tại đây.

Chi tiết có thể xem tại:

Mẫu phiếu đăng kí xét tuyển Đại học và Cao đẳng 2016:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *