GÁI KINH TẾ – TRAI KỸ THUẬT CÙNG NHAU “RINH” TRỌN HỌC BỔNG POLYCO SHOLARSHIP - EAUT