(Tiếng Việt) Trao 24 suất học bổng toàn phần cho học sinh đạt giải cấp Thành phố THPT Kim Liên - EAUT