(Tiếng Việt) EAUT TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH 2021 TẠI NGHỆ AN, THANH HOÁ - EAUT