EAUT FOOTBALL CLUB PHÁT ĐỘNG GIẢI BÓNG ĐÁ CỤM CÔNG NGHIỆP TỪ LIÊM