(Tiếng Việt) Cô Sinh viên 21 tuổi chưa tốt nghiệp đã nhận mức lương cơ bản 12 triệu tại Tập đoàn Samsung - EAUT