Chuyến trải nghiệm "Xe đạp xuyên phố" của những thành viên mới nhất khóa 9 - EAUT