EAUT tư vấn trực tiếp tại Ngày hội Tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2018