(Tiếng Việt) Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm, làm việc tại Tập đoàn Polyco và Trường Đại học Công nghệ Đông Á - EAUT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *