Giới thiệuĐội ngũ giảng viênĐịa điểm đào tạoCơ sở vật chất

Trong xu thế đa dạng hóa cấp độ đào tạo Khoa Sau Đại học được thành lập để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa công tác quản lý đào tạo sau đại học và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo trong điều kiện quy mô đào tạo ngày càng tăng của Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  • Lớp Thạc sĩ Kế toán


    Ban Giám hiệu và tập thể giảng viên, chuyên viên Nhà trường


    Chức năng khoa Sau Đại học

Khoa Sau đại học có chức năng tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường ĐH Công Nghệ Đông Á, cụ thể:

– Tư vấn về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường.

– Tổ chức các hoạt động đồng bộ nhằm phát triển công tác đào tạo sau đại học, đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập khu vực và quốc tế.

– Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và các Quy định của Trường về lĩnh vực này đảm bảo chất lượng đào tạo, nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.

  • Nhiệm vụ khoa Sau Đại học

– Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu đào tạo sau đại học, phối hợp các phòng ban chức năng chuẩn bị các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất,…phục vụ đào tạo.

– Xây dựng các quy định về tổ chức, quản lý và chính sách chất lượng đào tạo sau đại học trên cơ sở những quy định hiện hành của của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh các ngành/chuyên ngành được phép đào tạo sau đại học trên cơ sở Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học hệ tập trung và không tập trung từ khâu tuyển sinh, quản lý lớp học và kết thúc khoá đào tạo, lập hồ sơ đề nghị Nhà trường cấp bằng, chứng chỉ có liên quan đến quá trình đào tạo sau đại học.

Liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

Tầng 5 Tòa nhà Polyco, phố Trần Hữu Dực kéo dài, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 024 62627796.

Các giảng viên – Chuyên gia tham gia đào tạo, giảng dạy đều là những giảng viên giỏi, chuyên gia đầu ngành tốt nghiệp ở các trường nổi tiếng trên thế giới. Hiện tại, họ cũng đang là cố vấn cho nhiều tập đoàn và công ty trong và ngoài nước. Ngoài ra, các CEO của các tập đoàn ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau cũng được mời đến để trao đổi và thảo luận với học viên.

 

sau đại học

TS. Đinh Tiến Dũng – Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Quá trình đào tạo:
• 2000: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp
• 1996: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp
• 1987: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp
Quá trình công tác:
• 2018 – nay: Trưởng khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Công nghệ Đông Á
• 2009 – 2018: Phó Viện trưởng, Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
• 2007 – 2008: Trưởng ban Đào tạo Tiến sĩ, Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
• 1989 – 2007: Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Quá trình nghiên cứu khoa học:
• 2013: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong xu thế cạnh tranh và hội nhập.
• 2009: Đánh giá năng lực đào tạo tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân và một số giải pháp phát triển.
• 2006: Nâng cao năng lực đào tạo giám đốc doanh nghiệp.
• 2000: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội, thực trạng và giải pháp
• 1999: Xây dựng chương trình quản lý chất lượng cao và việc ứng dụng chương trình này trong quản lý đào tạo sau đại học ở Đại học Kinh tế Quốc dân
• 2001: Hiệu quả hoạt động của các nhà quản trị doanh nghiệp công nghiệp, NXB Lao động xã hội

 

sau đại học

TS. Nguyễn Văn Chung

Quá trình đào tạo:

• 2002: Tiến sĩ Quản lý kinh tế
• 1997: Thạc sĩ Quản lý kinh tế – Đại học Thương mại
• 1991: Thực tập sinh tại Liên bang Xô viết CCCP
• 1974: Cử nhân Quản lý kinh tế – Đại học Thương mại
Quá trình công tác:
• 2015 – nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á
• 1974 – 2010: Trường Đại học Thương mại
• 2011 – 2015: Trường Đại học Nguyễn Trãi
Quá trình nghiên cứu khoa học:
• 2012: Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ quản trị dự án kinh doanh thuộc Tổng Công ty thương mại Hà Nội (Hapro) hiện nay.
• 2006: Tương quan thị trường hàng nông sản Việt Nam và thế giới, một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam giai đoạn đến 2010.
• 2005: Xây dựng và bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
• 2003: Một số giải pháp tăng cường hiệu lực cơ chế bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.
• 2002: Các giải pháp chủ yếu nhằm khai thác và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến Thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
• 2001: Nghiên cứu ảnh hưởng của tự do hóa thương mại và các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ một số sản phẩm công nông nghiệp chủ yếu của Việt Nam giai đoạn đến 2010.
• 2000: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ Marketing xuất khẩu để mở rộng thị trường và mặt hàng xuất khẩu ở nước ta giai đoạn 2001 – 2010.

 

Sau đại học

TS. Nguyễn Ngọc Tuyến

Quá trình đào tạo:
• 1991: Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế Các Mác Sofia Bulgaria.
Quá trình công tác:
• 2015 – nay: Giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á.
• 2010 – 2015: Viện trưởng, Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài Chính, Bộ Tài Chính.
• 2007 – 2010: Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài Chính, Bộ Tài Chính.
• 2003 – 2007: Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài Chính.
• 1995 – 2003: Trưởng phòng, Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài Chính.
Quá trình nghiên cứu khoa học:
• 2013: Nghiên cứu tác động của việc điều chỉnh thuế TNDN đến cơ cấu kinh tế và thu NSNN
• 2013: Chương trình: Đổi mới chính sách tài chính phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế
• 2012: Chương trình: Thị trường giá cả Việt Nam năm 2012 và dự báo
• 2012: Đổi mới chính sách thuế thu nhập cá nhân trong điều kiện Việt Nam hiện nay
• 2011: Thâm hụt NSNN Việt Nam, thực trạng và giải pháp
• 2011: Chương trình: Quản lý, điều hành và bình ổn giá giá cả trong giai đoạn 2011 – 2015
• 2010: Định hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế và thu ngân sách nhà nước
• 2009: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn hình thành quý phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp
• 2008: Giải pháp xử lý mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán nhằm phát triển ổn định, bền vững thị trường tài chính Việt Nam
• 2008: Nghiên cứu tác động của khủng hoảng tài chính thế giới tới kinh tế và ngân sách Việt Nam
• 2007: Xây dựng mô hình phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế tài chính phục vụ công tác phân tích, hoạch định và điều hành chính sách tài chính
• 2005: Phân tích dự báo tác động của kinh tế khu vực và thế giới tới Việt Nam

 

sau đại học

TS. Phạm Thị Lý

Quá trình đào tạo:
• 2013: Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Bulacan, Phillippines.
• 2004: Thạc sĩ Kinh tế – Quản lý, Đại học Thương mại
• 1989: Cử nhân kinh tế – Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân Kiep,Ucraina, Liên Xô.
Quá trình công tác:
• 2015 – nay: Trường Đại học Công nghệ Đông Á
• 2004 – 2014: Giảng viên thỉnh giảng các trường Học viện Bưu chính viễn thông; Đại học Điện lực; Đại học Thành Tây; Đại học Hòa bình…
• 1998 – 2004: Giảng viên Trường Học viện ngân hàng
• 1990 – 1998: Giảng viên Trường Đại học Ngoại thương
Quá trình nghiên cứu khoa học:
• 2013: Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập thực hành môn Thuế và Hệ thống Việt Nam.
• 2013: Thực hiện luận án Tiến sĩ “Phân tích lợi ích của việc sử dụng dịch vụ E – Banking đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội”.
• 2004: Thực hiện luận văn Thạc sĩ “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”
• 2004 – 2008: Thành viên Hội đồng khoa học Bộ Thương mại: Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của các trường thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thương Mại; Thẩm định chương trình các môn học của các trường thuộc Bộ Thương Mại quản lý; Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập thực hành môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô…


Cơ sở Hà Nội (toà nhà Polyco, đường Trần Hữu Dực kéo dài, khu công nghiệp Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trường nằm trên trục đường Trần Hữu Dực kéo dài (đường quốc gia với 8 làn xe, rộng 50m), giao thông rất thuận tiện từ Khu đô thị Mỹ Đình đến trường chỉ 05 phút.
sau đại học

sau đai học
Liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

Tầng 5 Tòa nhà Polyco, đường Trần Hữu Dực kéo dài, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 024 62627796


Qua quá trình hình thành và phát triển từ năm 2008 đến nay, Trường Đại học Công nghệ Đông Á luôn đạt tiêu chí hàng đầu về nâng cao chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất. Hiện nay cơ sở vật chất của trường đã được nâng cấp hết sức hiện đại, đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập của sinh viên cũng như giảng dạy, làm việc của giảng viên, cán bộ, công nhân viên trong trường.

Hệ thống phòng học

Toàn bộ hệ thống phòng học của trường Đại học Công nghệ Đông Á được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại như: máy chiếu, điều hoà nhiệt độ hai chiều, hệ thống chiếu sáng, thang máy… Học viên sẽ được học trong không gian môi trường thoải mái, khang trang, sạch sẽ với những thiết kế nghệ thuật ấn tượng đầy màu sắc sẽ giúp học viên tập trung tư duy học tập, hào hứng và sôi nổi hơn.

Mỗi phòng học được thiết kế màu sắc khác nhau


sau đại học

Sảnh học tập tại tầng 6 với những câu châm ngôn thú vị


sau đại học

Thư viện – Phòng tự học

sau đại học
Tại tầng 9 là khu thực hành các môn Điện – điện tử, Tự động hoá, Công nghệ Thông t in và Thư viện, giúp các em có thể tự học, hoạt động nhóm, cũng như trao đổi ý tưởng, kiến thức với nhau sau mỗi tiết học. Với một loạt những đầu sách, giáo trình chuyên sâu cho các ngành học : Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng, CNTT, Điện-điện tử, Tài chính – Ngân hàng,…

Đặc biệt, nhà trường đã đầu tư một dàn hệ thống máy tính đồng bộ giúp cho sinh viên học tập trong điều kiện tốt nhất.

Phòng thí nghiệm – Thực hành Điện – điện tử, Tự Động Hoá


Phòng máy tính

Khu thực hành nhà xưởng – Phòng thí nghiệm

Điều đặc biệt lớn nhất, sinh viên sẽ được học thực hành tại nhà máy cơ khí chế tạo rộng hơn 6000m2. Các em cũng sẽ được thực hành thí nghiệm tại nhà máy bia Sài Gòn – Hà Nội ngay cạnh cơ sở Hà Nội.

Phòng thí nghiệm

Hội trường

Hội trường tầng 4

Đây là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt tập thể, nơi tổ chức các buổi Talkshow, hội thảo, chuyên đề, tổ chức sự kiện ngoại khoá, nội bộ cho sinh viên hay giảng viên, cán bộ nhà trường. Phòng hội trường được trang bị dàn âm thanh nhập khẩu tại Đức, cùng trang thiết bị cách âm, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng, điều hoà nhiệt độ đạt tiêu chuẩn tốt nhất đáp ứng tối đa các sự kiện, hội họp, của sinh viên và cán bộ nhà trường.

Canteen

Khu canteen  rộng rãi trên tầng 10 với thiết kế hiện đại, ấm cúng đầy chất phủi bụi là nơi thư giãn, giải lao sau mỗi giờ học căng thẳng của sinh viên, học viên. Với menu phong phú, đồ uống đa dạng đây có thể nói là nơi được các mem nhà Eauter rất yêu thích.

Toàn cảnh canteen của trường


Trò chơi giải trí tại canteen

 

Thạc sĩ kế toánThạc sĩ QTKD

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

– Căn cứ quyết định 1607/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh;

– Căn cứ quyết định số 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán;

– Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018; Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán đợt 2 năm 2018 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

1. Điều kiện văn bằng:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc các hình thức đào tạo (chính quy, chuyên tu, từ xa, văn bằng 2, liên thông…), thí sinh có “bằng đại học” do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là bằng đại học do cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

2. Về thâm niên công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và ngành học đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học, những trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học.

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HỌC PHÍ VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

STT Nội dung
Địa điểm Trụ sở chính: Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở 2: Tầng 5 tòa nhà Polyco Group, phố Trần Hữu Dực kéo dài, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian 18 – 24 tháng
Lệ phí
Lệ phí thi 1.000.000đ/người
Lệ phí học BSKT 600.000đ/môn
Lệ phí ôn thi 800.000đ/môn
Lệ phí nhập học 500.000đ/người
Học phí 19.000.000đ/năm

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1. Hình Thức tuyển sinh: Thi tuyển.

– Môn điều kiện: Tiếng Anh, theo dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp. độ A2 với 2 kỹ năng đọc và viết. Thời gian thi 90 phút. Thang điểm100.

– Môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành:

STT Ngành dự thi Môn Cơ sở ngành Môn Chuyên ngành
1 Quản trị kinh doanh Nguyên lý Kinh tế học (phần vi mô) Đánh giá năng lực học tập, nghiên cứu và kiến thức môn Quản trị học
2 Kế toán Đánh giá năng lực học tập, nghiên cứu và kiến thức môn Nguyên lý Kế toán

2. Dạng thức đề thi môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành:

– Đối với môn Cơ sở ngành: Đề thi gồm 2 phần. Phần 1: Kiến thức cơ bản của môn Kinh tế Vi mô (6/10 điểm), đề thi kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Phần 2: Kiến thức thực tiễn liên quan đến môn học (4/10 điểm), dạng đề thi mở, thí sinh vận dụng các kiến thức lý thuyết kinh tế học và các kiến thức lý thuyết của các môn học khác đã được học kết hợp với kiến thức thực tiễn của mình qua tự học hỏi để phân tích, bình luận và trả lời câu hỏi. Thời lượng dự thi: 120 phút.

– Đối với môn Chuyên ngành: Thí sinh tham dự môn thi này theo hình thức thi vấn đáp trước Tiểu ban chấm thi chuyên ngành, điểm thi của thí sinh được tính bằng trung bình cộng điểm do các thành viên Tiểu ban chấm và được Trưởng Ban chấm thi xác nhận.

3. Hồ sơ dự thi

– Đơn đăng kí theo mẫu – Giấy khám sức khỏe
– Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học & Bảng điểm Đại học (photo công chứng) – Bản sao giấy khai sinh (photo công chứng)
– Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) – 03 ảnh 4×6
– Sơ yếu lý lịch ( có dán ảnh và xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền)

IV. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ tuyển sinh và đăng kí học bổ sung: vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần), nhận hồ sơ từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/8/2018.

2. Thời gian thi: dự kiến thi vào các ngày 29-30 tháng 9 năm 2018.

3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học: Sau khi có kết quả trúng tuyển.

V. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

Trụ sở chính: Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Phòng quản lý đào tạo sau đại học: Tầng 5 tòa nhà Polyco Group, đường Trần Hữu Dực kéo dài, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

SĐT: 024.62627794 / 024.62627796

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

– Căn cứ quyết định 1607/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh;

– Căn cứ quyết định số 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán;

– Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018; Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán đợt 2 năm 2018 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

1. Điều kiện văn bằng:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc các hình thức đào tạo (chính quy, chuyên tu, từ xa, văn bằng 2, liên thông…), thí sinh có “bằng đại học” do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là bằng đại học do cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

2. Về thâm niên công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và ngành học đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học, những trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học.

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HỌC PHÍ VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

STT Nội dung
Địa điểm Trụ sở chính: Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở 2: Tầng 5 tòa nhà Polyco Group, phố Trần Hữu Dực kéo dài, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian 18 – 24 tháng
Lệ phí
Lệ phí thi 1.000.000đ/người
Lệ phí học BSKT 600.000đ/môn
Lệ phí ôn thi 800.000đ/môn
Lệ phí nhập học 500.000đ/người
Học phí 19.000.000đ/năm

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1. Hình Thức tuyển sinh: Thi tuyển.

– Môn điều kiện: Tiếng Anh, theo dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp. độ A2 với 2 kỹ năng đọc và viết. Thời gian thi 90 phút. Thang điểm100.

– Môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành:

STT Ngành dự thi Môn Cơ sở ngành Môn Chuyên ngành
1 Quản trị kinh doanh Nguyên lý Kinh tế học (phần vi mô) Đánh giá năng lực học tập, nghiên cứu và kiến thức môn Quản trị học
2 Kế toán Đánh giá năng lực học tập, nghiên cứu và kiến thức môn Nguyên lý Kế toán

2. Dạng thức đề thi môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành:

– Đối với môn Cơ sở ngành: Đề thi gồm 2 phần. Phần 1: Kiến thức cơ bản của môn Kinh tế Vi mô (6/10 điểm), đề thi kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Phần 2: Kiến thức thực tiễn liên quan đến môn học (4/10 điểm), dạng đề thi mở, thí sinh vận dụng các kiến thức lý thuyết kinh tế học và các kiến thức lý thuyết của các môn học khác đã được học kết hợp với kiến thức thực tiễn của mình qua tự học hỏi để phân tích, bình luận và trả lời câu hỏi. Thời lượng dự thi: 120 phút.

– Đối với môn Chuyên ngành: Thí sinh tham dự môn thi này theo hình thức thi vấn đáp trước Tiểu ban chấm thi chuyên ngành, điểm thi của thí sinh được tính bằng trung bình cộng điểm do các thành viên Tiểu ban chấm và được Trưởng Ban chấm thi xác nhận.

3. Hồ sơ dự thi

– Đơn đăng kí theo mẫu – Giấy khám sức khỏe
– Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học & Bảng điểm Đại học (photo công chứng) – Bản sao giấy khai sinh (photo công chứng)
– Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) – 03 ảnh 4×6
– Sơ yếu lý lịch ( có dán ảnh và xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền)

IV. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ tuyển sinh và đăng kí học bổ sung: vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần), nhận hồ sơ từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/8/2018.

2. Thời gian thi: dự kiến thi vào các ngày 29-30 tháng 9 năm 2018.

3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học: Sau khi có kết quả trúng tuyển.

V. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

Trụ sở chính: Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Phòng quản lý đào tạo sau đại học: Tầng 5 tòa nhà Polyco Group, đường Trần Hữu Dực kéo dài, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

SĐT: 024.62627794 / 024.62627796

Thạc sĩ kế toánThạc sĩ QTKD

Mã số  

Tên học phần

Số tín chỉ

 

Số tiết
Bằng chữ Bằng số LT TL,

BT

A. Kiến thức chung 10
PLTK 6.31.01 Triết học nâng cao 4 36 24
ENGK 6.31.02 Tiếng Anh chuyên ngành 6 54 36
B. Kiến thức cơ sở chuyên ngành 17  
  B 1. Học phần bắt buộc (3HP) 9
ECOK 6.32.01 Kinh tế học nâng cao 3 27 18
ACTK 6.32.02 Lý thuyết Kế toán nâng cao 3 27 18
AUTK 6.32.03 Lý thuyết Kiểm toán nâng cao 3 27 18
B 2. Học phần tự chọn

(chọn 4 trong 6 học phần)

 

8

   
ACIK 6.32.04 Hệ thống tin kế toán – kiểm toán nâng cao 2 18 12
MEFK 6.32.05 Tài chính doanh nghiệp hiện đại 3 27 18
AFMK 6.32.06 Phân tích định lượng ứng dụng trong quản lý kinh doanh 3 27 18
AMSK 6.32.07 Khoa học quản lý nâng cao 3 27 18
SSMK 6.32.08 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 18 12
MMBK 6.32.09 Thuế và kế toán thuế nâng cao 2 18 12
C. Kiến thức chuyên ngành 23
C 1. Học phần bắt buộc (4HP) 12
FACK 6.33.01 Kế toán tài chính nâng cao 3 27 18
AACK 6.33.02 Kế toán quản trị nâng cao 3 27 18
AAAC 6.33.03 Các loại hình kiểm toán nâng cao 3 27 18
AIPK 6.33.04 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư 3 27 18
C 2. Học phần tự chọn

(chọn 6 trong 12 học phần)

11
SIAK 6.33.05 Chuẩn mực kế toán – kiểm toán quốc tế nâng cao 2 18 12
ABAK 6.33.06 Phân tích kinh doanh nâng cao 3 27 18
TATK 6.33.07 Thuế và kế toán thuế nâng cao 3 27 18
CBAK 6.33.08 Kế toán Ngân hàng thương mại 3 27 18
PAAK 6.33.09 Kế toán công và hành chính sự nghiệp nâng cao 3 27 18
EFAK 6.33.10 Phân tích tài chính nâng cao 3 27 18
EFMK 6.33.11 Quản lý tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 27 18
LASK 6.33.12 Chuyên đề: Luật Kế toán và vận dụng 2 18 12
D. Luận văn 10
Tổng số 60  

Mã số  

Tên học phần

Số tín chỉ

 

Số tiết
Bằng chữ Bằng số LT TL,

BT

A. Kiến thức chung 8
THN 6.34.01 Triết học nâng cao 4 36 24
TAN 6.34.02 Tiếng Anh chuyên ngành 4 36 24
B. Kiến thức cơ sở chuyên ngành 17  
B 1. Học phần bắt buộc (3HP) 9
KTQ 6.34.03 Kinh tế học tổ chức – quản lý 3 27 18
NQN 6.34.04 Nguyên lý quản trị 3 27 18
TDN 6.34.05 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 27 18
B 2. Học phần tự chọn

(chọn 4 trong 6 học phần)

 

8

   
HKN 6.34.06 Hệ thống kiểm soát nội bộ nâng cao 2 18 12
KQN 6.34.07 Kế toán quản trị nâng cao 2 18 12
KLT 6.34.08 Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức 2 18 12
PLK 6.34.09 Phân tích định lượng ứng dụng trong quản lý kinh doanh 2 18 12
PNK 6.34.10 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý kinh doanh     2 18 12
TQT 6.34.11 Thuế và kế toán thuế nâng cao 2 18 12
C. Kiến thức chuyên ngành 23
C 1. Học phần bắt buộc (4HP) 11
KHC 6.34.12 Kỹ năng hoạch định chiến lược 2 18 12
QST 6.34.13  Quản trị sản xuất – tác nghiệp nâng cao 3 27 18
QDN 6.34.14 Quản trị doanh nghiệp nâng cao 3 27 18
KKT 6.34.15 Kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao 3 27 18
C 2. Học phần tự chọn

(chọn 6 trong 12 học phần)

12
KGĐ 6.34.16 Kỹ năng đàm phán kinh doanh nâng cao 2 18 12
KKQ 6.34.17 Kỹ năng kinh doanh quốc tế nâng cao 2 18 12
PKN 6.34.18 Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao 2 18 12
KQT 6.34.19 Kỹ năng quản trị tài chính nâng cao 2 18 12
PTC 6.34.20 Phân tích thị trường chứng khoán 2 18 12
QCD 6.34.21 Quản trị chất lượng sản phẩm nâng cao 2 18 12
QCC 6.34.22 Quản trị chuỗi cung ứng 2 18 12
QDA 6.34.23 Quản trị dự án đầu tư nâng cao 2 18 12
QMN 6.34.24 Quản trị Marketing nâng cao 2 18 12
QNN 6.34.25 Quản trị nhân lực nâng cao 2 18 12
QRN 6.34.26 Quản trị rủi ro nâng cao 2 18 12
QTM 6.34.27 Quản lý tài nguyên và môi trường 2 18 12
D. Luận văn 12
Tổng số 60  

Hình ảnh các lớp họcHoạt động của Viện

Một buổi học của lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh


Học viên tập trung học tập


Không khí lớp học luôn vui vẻ, tích cực


Học viên trẻ trung, năng động và nhiệt tình

 

Cùng chia sẻ những khó khăn mắc phải trong thực tế cơ quan, doanh nghiệp

Các học viên cùng đồng hành, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập


Tập thể học viên thạc sĩ Quản trị kinh doanh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô


Lớp Thạc sĩ Kế toán ĐH Công nghệ Đông Á


VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tầng 5 Tòa nhà Polyco, phố Trần Hữu Dực kéo dài, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 024.6262.7794 (Di động: 01648.076.686 / 0915.635.199)

Website: www.eaut.edu.vn / www.congnghedonga.edu.vn

Email: congnghedonga@eaut.edu.vn

Các biểu mẫu Cao Học

Giấy đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ  – Download

Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ – Download

Giấy đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ – Download

Giấy đề nghị nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ – Download

Giấy xác nhận điểm học phần – Download

Giấy xác nhận là HVCH – Download

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ – Download

Giấy xác nhận thời gian tập trung học – Download

Giấy xác nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ – Download

Giấy đề nghị xét miễn học và thi học phần – Download

Bản nhận xét luận văn thạc sĩ – Download

Phiếu xác nhận thông tin in trên bằng thạc sĩ – Download

Phiếu chấm điểm luận văn thạc sĩ – Download

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ – Download

Phiếu đăng ký nhập học cao học – Download

Phiếu đăng ký gia nhập nhóm học phần – Download

Bảng tóm tắt quá trình học tập, công tác và hoạt động NCKH – Download