Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ đợt 2 ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh - EAUT