Polyco FC, EAUT FC tham gia Giải bóng đá phong trào truyền thống cụm công nghiệp Từ Liêm - Hà Nội năm 2018 - EAUT