TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Số         /2017/TB-ĐHCNĐA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

–  Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

–  Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành KẾ TOÁN

–  Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017,Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh năm 2017 như sau:

 

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học. Nếu khác khối ngành sẽ được học chuyển đổi hoặc bổ sung kiến thức

 

  1. CÁC MÔN THI TUYỂN:

1.Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Kinh tế học quản lý, Nguyên lý Quản trị và Tiếng Anh      

2. Chuyên ngành Kế toán: Nguyên lý kinh tế học, Kế toán chuyên ngành và Tiếng Anh

III. HỒ SƠ DỰ THI.

  1. Đơn xin dự thi (bản theo mẫu)
  2. Sơ yếu lý lịch (bản theo mẫu, có dán ảnh và xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền)
  3. Bằng tốt nghiệp (photo công chứng)
  4. Bảng điểm Đại học (photo công chứng)
  5. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
  6. 3 ảnh 4×6
  7. KẾ HOẠCH HỌC BỔ SUNG VÀ THI TUYỂN.

          – Mở các lớp học Bổ sung kiến thức Đại học (có cấp Chứng nhận) và Ôn thi.

– Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến tháng 7 năm 2017.

          – Học phí, lệ phí dự thi:

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

 

1 Học phí ôn thi /1môn 1.000.000đ Số môn học bổ sung, chuyển đổi được xác định sau khi Trường xét hồ sơ của từng sinh viên.

Thi tuyển: 03 môn theo quy định

 

2 Lệ phí thi tuyển 1.500.000đ
3 Lệ phí nhập học 500.000đ
4 Học phí 1 học kỳ 9.000.000đ

 

  1. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

– Trường Đại học Công Nghệ Đông Á, Toà nhà Polyco, đường CN1, Khu công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0462627796

– Trường Đại học Công Nghệ Đông Á, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0462627796

Email: tuyensinh@eaut.edu.vn

Nơi nhận:

– Như thông báo,

– HĐQT, BGH (để b/c),

– Lưu: SĐH, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

GS.TS. Đinh Văn Thuận