Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021 - EAUT

Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG  ĐẠI  HỌC  CÔNG  NGHỆ  ĐÔNG  Á


Số: ….. ./TB-ĐHCNĐA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021)

Căn cứ vào quy định số 1607/QĐ-ĐHCNĐA ngày 10/05/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về viêc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Căn cứ vào quy định số 1283/QĐ-ĐHCNĐA ngày 21/04/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về viêc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kế toán.

Căn cứ vào chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh năm học 2020-2021 của Trường đại học Công nghệ Đông Á với Bộ Giáo dục và đào tạo.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh và Kế toán như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

1. Về văn bằng

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định.

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (sau khi đã học bổ sung kiến thức theo yêu cầu của chương trình đào tạo).

c) Đã tốt nghiệp đại học ngành khác (ngành Khoa học, kỹ thuật, Công nghệ) có thể đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán (sau khi đã học bổ sung kiến thức theo yêu cầu của chương trình đào tạo).

d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

       Trường hợp người tốt nghiệp đại học đúng với với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý thì phải có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo thông báo này.

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, LỆ PHÍ VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1. Địa điểm:

Trụ sở chính: Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cơ sở đào tạo thực hành: Toà nhà Polyco, đường Trinh Văn Bô, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

2. Thời gian đào tạo thạc sĩ: 24 tháng

3. Học phí học chuyển đổi: 6000VNĐ/1 môn

4. Lệ phí thi tuyển: 1.000.000 VNĐ

5. Lệ phí ôn thi: 800.000 VNĐ/1 môn

6. Lệ phí nhập học: 500.000 VNĐ/1 học viên

7. Học phí: 25.000.000 VNĐ/1 Năm

III. HÌNH THỨC VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

1. Hình thức tuyển sinh:

Thi đầu vào 03 môn bao gồm:

a. Môn điều kiện: Tiếng Anh (thi trắc nghiệm)

b. Môn cơ sở và môn chuyên ngành (02 môn) (hình thức thi viết, thời gian làm bài 120 phút)

+ Ngành Kế toán: thi Môn Nguyên Lý Kế Toán, và Kế Toán doanh nghiệp

+ Ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị học và môn Quản trị doanh nghiệp

2. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự thi. (theo mẫu)

b. Văn bằng/bảng điểm và chứng chỉ:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).

+ Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ Bảng điểm, các chứng chỉ (có công chứng) đã chuyển đổi bổ sung kiến thức (nếu có) đối với ngành gần.

+ Đối với ứng viên bằng đại học (hệ liên thông): nộp thêm bản sao (có công chứng) Bằng và Bảng điểm các bậc học trước đại học.

+ Đối với ứng viên bằng đại học (văn bằng 2): nộp thêm bản sao (có công chứng) Bằng và Bảng điểm văn bằng 1.

+ Văn bằng, chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ theo quy định hiện hành, nếu có (Bản công chứng).

+ Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp văn bản xác nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Đề cương nghiên cứu (nếu có).

d. Các giấy tờ khác

+ Sơ yếu lý lịch (có ảnh và có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương)

+ 04 ảnh hộ chiếu cỡ 3×4

+ Giấy khám sức khoẻ (còn thời hạn 06 tháng tại thời điểm nộp hồ sơ)

+ Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

+ Chứng minh thư/căn cước công dân (bản công chứng)

+ Hồ sơ xác nhận thâm niên công tác it nhất 02 năm đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác (hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận của cơ quan công tác, 01 bản).

3. Đăng ký hồ sơ và nộp lệ phí tuyển sinh

a. Truy cập web: https://eaut.edu.vn/en/dai-hoc-cong-nghe-dong-a-sau-dai-hoc/ để biết thêm thông tin

b. Thời gian đăng ký trực tuyến, nộp hồ sơ và lệ phí:

Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 10/04/2021

c. Nộp lệ phí tuyển sinh theo hình thức chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp

d. Hồ sơ và lệ phí đã nộp không hoàn trả lại

IV. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/03/2021- 31/03/2021

2. Thời gian ôn tập hoặc học chuyển đổi bổ sung kiến thức dự kiến: 01/04/2021-20/04/2021

3. Thời gian thi tuyển dự kiến: 25/04/2021

4. Thời gian dự kiến công bố kết quả tuyển sinh: tháng 5/2021

5. Thời gian dự kiến nhập học: tháng 7/2021

V. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ

– Trụ sở chính: Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

– Cơ sở đào tạo thực hành: Toà nhà Polyco, đường Trinh Văn Bô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

– Điện thoại: 035.7000989

– E-mail: linhlh@eaut.edu.vn

– Website: https://eaut.edu.vn/en/dai-hoc-cong-nghe-dong-a-sau-dai-hoc/

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

– như Thông báo

– Khoa, viện, phòng ban;

– Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 Đã ký

 TS. Đinh Văn Thành

One thought on “Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021

  1. Pingback: Thông tin trường Đại học Công nghệ Đông Á - Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *