BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lp - T do - Hnh phúc

Số 33 /TB-ĐHCNĐA

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NĂM HỌC 2018 - 2019

Trường Đại học Công nghệ Đông Á là trường đại học đào tạo đa ngành, nhiều cấp trình độ: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học với nhiều hệ đào tạo: Liên thông, Chính quy... Hiện nay, Trường đang đào tạo 02 ngành sau đại học (Kế toán, Quản trị Kinh doanh), 10 ngành đại học.

Mã trưng: DDA

1. Năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh  Đại học các ngành:

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

 Các ngành đào tạo Đại học

1130

 

1.

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

7510206

 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý

D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

2.

Công nghệ Điều khiển - Tự động hóa

7510303

 

3.

Công nghệ thông tin

7480201

 

4.

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

7510301

 

5.

Công nghệ Chế tạo máy

7510202

 

6.

Kỹ thuật Xây dựng

7580201

 

7.

Công nghệ Thực phẩm

7540101

 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D13: Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh

8.

Kế toán

7340301

 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

C00: Ngữ Văn,  Lịch sử,  Địa lý

9.

Tài chính Ngân hàng

7340201

 

10.

Quản trị kinh doanh

7340101

 

 

2. Đối tượng tuyển sinh:

Hc sinh tt nghip Trung hc ph thông.

3. Phm vi tuyn sinh: Trong phm vi c nưc

4. Phương thức tuyển sinh:

Trường Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển theo 2 phương thức:

4.1 Xét tuyn da trên hc b THPT:

- Tt nghip Trung hc ph thông

- Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên.

- Điểm xét tuyển: Từ 18 điểm trở lên.

Cách tính đim: Tng đim 3 môn xét tuyn c năm lp 12 hoc trung bình tng đim 5 hc k (k 1 lp 10 đến k 1 lp 12) không nh hơn 18 đim.

4.2 Xét tuyn da trên kết qu K thi THPT Quc gia năm 2018:

- Tt nghip Trung hc ph thông.

- Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên.

5. Phương thức Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) của thí sinh:

5.1 Hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ kèm phiếu ĐKXT theo mẫu của nhà trường;

- Học bạ THPT (Bản photo công chứng, có thể bổ sung sau);

- Giấy tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT photo công chứng;

- Giấy khai sinh bản sao;

- Chứng minh nhân dân photo công chứng;

- 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh);

- Sổ Đoàn (Bổ sung sau);

- Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có.

5.2 Địa điểm nộp hồ sơ:

- Cơ sở 1: Khu Xuân  A, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

- Cơ sở 2:

Phòng Tuyển sinh, tầng 5, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Tòa nhà Polyco Group. Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 024.62627796 

Di động: 096.133.6401

Email: tuyensinh@eaut.edu.vn - Website: www.eaut.edu.vn

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. ĐINH VĂN THÀNH

 

Đăng Ký Học